ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศยุบ "พรรคอนาคตใหม่" อย่างเป็นทางการ


ราชกิจจานุกเบกษาเผยแพร่ประกาศนายทะเบียน ยุบ “พรรคอนาคตใหม่” ปิดฉากอย่างเป็นทางการ
วานนี้ (5 พ.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องการยุบพรรคอนาคตใหม่ ความว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้มีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ 5/2563 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีคำสั่งให้ ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) และวรรคสอง ประกอบมาตรา 72 รายละเอียดปรากฏตามสำเนา คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 ลงชื่อ พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา นายทะเบียนพรรคการเมือง


Data: sanook