คนไทยในมัลดีฟส์ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 กลับถึงไทยแล้ว พร้อมเข้ากักตัว


รองเสนาธิการทหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ระดับสูงท่าอากาศสุวรรณภูมิ และเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อรับคนไทยจำนวน 42 คนที่เดินทางจากมัลดีฟส์ พบผู้มีอุณหภูมิสูงจำนวน 1 คน ส่วน 41 คนพร้อมเข้ากักตัว


เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 30 เม.ย. 2563 ที่ประตู 10 อาคารผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ  พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รอง เสนาธิการทหาร พร้อมด้วย นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสายปฏิบัติการ 1  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรับคนไทยในมัลดีฟส์ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วจำนวน  42  คน  ด้วยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ Q2 9350  เดินทางมาจากมัลดีฟส์ เครื่องลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเวลา 16.45 น. ทั้งหมดผ่านการตรวจคัดกรองแล้วพบผู้มีอุณหภูมิสูงจำนวน 1 คน ถูกส่งตัวเข้ารักษา ส่วนที่เหลืออีก 41 คนเจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งขึ้นรถบัสเพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการรัฐ โดยเดินทางไปที่โรงแรม ภัทรา พระราม 9  กทม.

Data: sanook