ฝูงพะยูน ขึ้นมาว่ายน้ำ เกาะลิบง บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล​


ฝูงพะยูน 30 ตัว กินหญ้าเกาะลิบง จ. ตรัง! บ้านมาเรียม

วันที่ 22 เมษายน 2563 ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จ.ตรังเผยว่า

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง ร่วมกับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ได้สำรวจติดตามประเมินสถานภาพพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก

โดยการเฝ้าสังเกตทางเรือและการบิน Drone สำรวจ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และพื้นที่เชื่อมโยง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง) ได้แก่ บริเวณหาดยาว บริเวณแหล่งหญ้าทะเลหาดมดตะนอย และแหลมจูโหย เกาะลิบง
- เบื้องต้นบริเวณแหลมจูโหย เกาะลิบง พบฝูงพะยูนจำนวน 30 ตัว และเต่าทะเลจำนวน 2 ตัว
- บริเวณหาดมดตะนอย พบพะยูนจำนวน 1 ตัว และเต่าทะเลจำนวน 2 ตัว
- บริเวณหาดยาวพบโลมาจำนวน 2 ตัว

โดยพะยูนที่พบบริเวณแหลมจูโหยมีพฤติกรรมรวมฝูงในการออกหากินหญ้าทะเล ขณะที่พะยูนที่พบบริเวณหาดมดตะนอยออกหากินตามลำพัง ส่วนเต่าทะเลและโลมามีพฤติกรรมว่ายน้ำและโผล่ขึ้นมาหายใจ

ถือเป็นเรื่องราวดีดีจากท้องทะเลที่ได้เห็นภาพสัตว์สงวนน่ารักของเราแบบนี้

ที่มา facebook