เผยวิธีประเมินราคาที่ดิน-อาคารชุด-สิ่งปลูกสร้าง-นส.3ก ผ่านออนไลน์ด้วยตนเอง


มาดูวิธีประเมิน “ราคาที่ดิน” เบื้องต้นด้วยตัวเอง ฉบับออนไลน์ ที่สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/ ที่จะทำให้เราได้รู้ว่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของตัวเอง มีราคาประเมินประมาณเท่าไร ก่อนที่จะต้องจ่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรูปแบบใหม่
การเช็คราคาประเมิน สามารถเช็คได้จากเลขที่โฉนด เลขที่ดิน หรือดูได้จากราคาประเมินอาคารชุด ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง และราคาประเมินที่ดิน นส. 3 ก รายจังหวัดได้เลย
     

ใหม่กว่า เก่ากว่า