ม.มหิดล เปิดไทม์ไลน์นักศึกษาติดเชื้อโควิด-19 ขับรถมาสอบ ไม่มีอาการป่วยใดๆ


จากกรณี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกแถลงการณ์ ระบุว่าพบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อโควิด-19 ระบุว่า จากผลการตรวจสอบตามขั้นตอนทางการแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการแจ้งยืนยันว่า นักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขณะนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับนักศึกษาคนดังกล่าวไว้ในการดูแลรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการติดต่อผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนักศึกษาดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเพื่อนหรือบุคคล ที่สัมผัสใกล้ชิดในสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับการยืนยันและครอบครัว เพื่อให้มาตรวจคัดกรองโดยวิธี Nasopharyngeal Swab และ RT-PCR โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

เนื่องจากนักศึกษาอาศัยอยู่กับครอบครัวและเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล รวมทั้งมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่มากนักในระยะเวลาก่อนการตรวจพบเชื้อ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้ทำการปิดส่วนงาน ห้องเรียน รวมถึงสถานที่ที่นักศึกษาเข้าไปใช้ เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามมาตรฐานของการกำจัดเชื้อเป็นเวลา 2 วัน คือ วันที่ 14-15 มีนาคม 2563

ล่าสุด เฟซบุ๊ก Mahidol University ได้เปิดไทม์ไลน์ การเดินทางของนักศึกษาที่ติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งก่อนตรวจพบเชื้อไม่ได้แสดงอาการป่วยแต่อย่างใด นักศึกษาได้เดินทางมาสอบตามปกติ 9-11 มี.ค.63 และไม่ได้เดินทางไปสถานที่อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ก่อนจะตรวจพบว่าติดเชื้อในวันที่ 13 มี.ค.63

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่มีความกังวลใจ สามารถโทรสอบถามหรือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Hotline: 088-874-7385 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Inbox เข้ามาที่เพจกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล https://www.facebook.com/MUOPSA/ หรือ Line Official Account: @mahidoluniversity
ใหม่กว่า เก่ากว่า