ความคิดสร้างสรรค์จากการใช้เหล็กเหล็กเพื่อสร้างใหม่กว่า เก่ากว่า