พรหมจรรย์นั้นสำคัญไฉน!!

พรหมจรรย์นั้นสำคัญไฉน
คนโบราณพูดว่า “ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า” ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังนั้นไม่ได้หมายความว่าจะดูถูกผู้หญิงด้อยกว่าเลย ถ้าเราจะมองโลกในแง่ดี ผู้ชายเป็นขุนทหารย่อมจะต้องออกนำหน้าสู้ศึกสงคราม และให้ผู้หญิงเป็นกองทัพสนับสนุน ไม่มีเธอเสีย เขาก็ทำอะไรไม่ได้
           การพึ่งพาซึ่งกันและกัน ย่อมนำพามาสู่ความสำเร็จในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน เป็นชีวิตคู่ที่เริ่มจากความรัก ความเข้าใจ และมุ่งมั่นที่จะครองความรักแท้ตลอดไป
           บางคนเถียงว่า “ความรักเมื่อเกิดขึ้นได้ก็ดับได้” นั่นไม่ใช่รักแท้ เมื่อเกิดความรักขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะกลายเป็นรักแท้ไปเสียหมด
          ถ้าเธอมอบกายมอบใจให้เขาแล้ว ก็ควรจะมอบให้กับ “เขา” คนที่มีความรักแท้ต่อเธอ เพราะเขาจะซาบซึ้งถึงคุณค่าของสิ่งที่เธอมอบให้

          จริงอยู่ ผู้ชายหลายคนคิดถึง “พรหมจรรย์” เส้นใยบางๆ ที่ขาดง่ายแสนง่าย เมื่อเกิดความรักขึ้นและเรียกว่าเป็น “ความบริสุทธิ์” อยากจะอยู่ครองคู่กับผู้หญิงที่บริสุทธิ์ที่จะเป็นแม่ของลูก
          เขาคนนั้นทราบไหมว่า เมื่อเธอเป็นของใครสักคนหนึ่ง เธอรักเขา บางครั้งเธอก็พลาดรักในครั้งนั้นไป...เธอกลายเป็นคนไม่บริสุทธิ์ไปแล้วหรือ คุณค่าของเธอหายไปแล้วหรือ ลองคิดดูอีกที
          เธอผิดหรือที่พลาดหวังมาจากรักครั้งแรกแล้วพบกับ “เขา” ผู้เป็นที่รัก ผู้ที่เธอคิดว่าคนนี้แหละที่เป็นรักแท้ เป็นคนสุดท้ายในชีวิตของเธอ และจะมอบความบริสุทธิ์สุดท้ายในชีวิตของเธอแก่เขา
          ...เป็น “ความบริสุทธิ์ใจ”
ถ้าคุณเป็นเขาคนนั้น คุณไม่ยินดีรับ “ความบริสุทธิ์ใจ” นั้นหรือ ความบริสุทธิ์ใจนั้นมีค่ามากกว่าความบริสุทธิ์ทางกายที่เป็นค่านิยมมากมายนัก
          เขียนแบบนี้ไม่ได้ยุให้ “เธอ” และ “เขา” มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเพื่อพิสูจน์ความรัก เพราะความรักไม่ได้พิสูจน์กันจากการร่วมรักเสมอไป
ใหม่กว่า เก่ากว่า