นักวิทยาศาสตร์สุดเจ๋งเพาะเชื้อยาช่วยต้าน ‘มะเร็งเต้านม’


นักวิทยาศาสตร์สุดเจ๋งเพาะเชื้อยาช่วยต้าน ‘มะเร็งเต้านม’

        มะเร็งเต้านม เป็นโรคที่เกิดกับผู้หญิงเป็นอันดับ 2 รองจากโรคมะเร็งปากมดลูก แน่นอนว่าเป็นโรคที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้จักดี เพราะโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมีอยู่ด้วยกันทุกคนขึ้นอยู่กับปัจจัยมากมาย เช่น กรรมพันธุ์ การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ประจำเดือนที่ผิดปกติ รวมถึงหญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ล้วนเป็นความเสียงหลีกเลี่ยงไม่ได้ และในด้านการรักษาก็ยังจะมีแต่การผ่าตัด และการรับประทานฮอร์โมนเพื่อยับยั้งโรค โดยจะเป็นการรักษาแบบผสมผสาน แต่ขึ้นชื่อว่าวิธีรักษา ต้องมีการพัฒนาเพื่อเป็นทางเลือกที่ดียิ่งขึ้นไปในทางการแพทย์อย่างไม่หยุดยั้ง
        นักวิจัยจากศูนย์วิจัยเยอรมนี ได้สร้างปรากฎการณ์ใหม่แห่งวิธีการรักษาโรคมะเร็งเต้านม โดยการนำสเต็มเซลล์ของผู้ใหญ่ที่มีเชื้อของมะเร็งเต้านม มาผ่านกระบวนการศึกษาอย่างละเอียด ดร.คริสติน่า หนึ่งในทีมนักวิจัยการเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อเต้านมของมนุษย์ระบุว่าเว้นวรรคพวกเขาได้ทำการจำลองเนื้อเยื่อต่อมน้ำนมของมนุษย์ด้วยภาพ 3 มิติ เพื่อศึกษาผลกระทบและสาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านม และพบว่าเซลล์ในต่อมเต้านม จะเจริญไปเป็นเนื้อเยื่อเต้านม ซึ่งต้องมีกระบวนการนี้ 3 อย่างต่อเนื่อง จนทำให้เกิดเป็นน้ำนมได้ในที่สุด ทำให้ทราบว่าเซลล์ต่อมเต้านมเป็นปัจจัยสำคัญของสเต็มเซลล์ หรือการเจริญเติบโตทางด้านต่างๆของเต้านมอย่างสำคัญ นอกจากนี้ยังพบว่าเซลล์มะเร็งส่วนใหญ่พัฒนามาจากต่อมน้ำนม โดยเฉพาะจากตัวสเต็มเซลล์เอง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อภายในเต้านม วิธีแก้ไขคือการเลียนแบบเซลล์เต้านม โดยการใช้เซลล์ต่อมน้ำนมจากผู้หญิงที่ผ่านการผ่าตัดเต้านมหรือมีเชื้อมะเร็งเต้านม มาทำการเพาะเชื้อเพื่อเป็นการฟื้นฟูกระบวนการทางสุขภาพเต้านมใหม่อีกครั้ง เป็นการเลียนแบบธรรมชาติและสร้างความแข็งแรงให้กับเต้านมอย่างสมบูรณ์ เมื่อเต้านมได้รับเซลล์ต่อมน้ำนมใหม่แล้ว จะทำให้เกิดการจดจำพร้อมการฟื้นฟูอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ไม่เกิดโรคมะเร็งเต้านมได้ในที่สุด แม้การวิจัยนี้จะยังไม่เป็นผลสำเร็จในทางปฏิบัติ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการวิจัย แต่เชื่อว่ายาต้านโรคมะเร็งเต้านม หรือยารักษามะเร็งเต้านมเว้นวรรคจะถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์อย่างแน่นอน


Data from: thaijobsgov
ใหม่กว่า เก่ากว่า