5 อันดับเหตุผลที่คนทำงานคิดจะ “ลาออก”มากที่สุด


ปัจจุบันการลาออกสำหรับคนทำงานมีด้วยกันหลากหลายเหตุผล  ได้มีทำการสำรวจดัชนีความสุขของพนักงาน ประจำปี 2558 ขึ้น ผลสำรวจความสุขกับงานที่ทำในปัจจุบันของคนทำงานค่อนข้างมีความสุข แต่ก็มีคนทำงานจำนวนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีความสุขกับงานที่ทำในปัจจุบัน จึงเป็นเหตุที่ทำให้คนทำงานคิดจะลาออก ดังนี้
 
18.6% โอกาสในการเติบโตในองค์กรน้อย/ไม่มีโอกาสในการเติบโตในองค์กร

“ทำงานมา 10 ปี ยังย่ำอยู่กับที่”

10.6% เข้ากับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาไม่ได้
“เพื่อนไม่คบ นายก็ไม่รัก”

10.5% ได้รับการปรับเงินเดือนแต่ไม่เพียงพอ
“เงินเดือนขึ้นทุกปี แต่ก็มีเป็นหนี้อยู่”

9.6% องค์กรไม่มีระบบที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ
“ระบบงานล้าช้า งานกว่าจะอนุมัติผ่านมีหลายขั้นตอน”
9.4% ไม่ชอบงานที่รับผิดชอบอยู่
“เรียนจบมาอีกอย่าง แต่ทำงานไม่ใช่ตัวตน”

 การลาออกจากงานเดิม อาจทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณดีขึ้น ทั้งนี้คุณต้องมั่นใจได้ว่าทางใหม่ที่เลือกนั้นดีที่สุดแล้ว เอาใจช่วยคนทำงานทุกคนน่ะค่ะ
Data from: thaijobsgov
ใหม่กว่า เก่ากว่า