ไม่ปกติ!! ปวดขา สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

ไม่ปกติ!! ปวดขา สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

ปัจจุบันคนไทยมีอัตราการเกิดโรค“โรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน” มากสุด และเป็นสาเหตุของการตายอันดับต้นๆ ของเมืองไทย โรคหลอดเลือดหัวใจตีบมักเกิดแบบเฉียบพลัน โดยมีสัญญาณเตือนคือ มีอาการเจ็บหรือแน่นหน้าอก หายใจหอบ เป็นลม มือเท้าเย็นและมีเหงื่ออก จึงควรรีบพบแพทย์โดยด่วน 
อีกสัญญาณที่เราอาจไม่ทันสังเกตสำหรับผู้ใหญ่จนถึงผู้สูงอายุ นั่นก็คืออาการปวดขาแบบเป็นๆหายๆ หากเดินไประยะหนึ่งอาการปวดจะมากขึ้น แต่อาการจะหายไปเมื่อหยุดพัก และจะกลับมาปวดอีกครั้งขณะเดินต่อ 
ซึ่งอาจเกิดจากหลอดลือดส่วนปลายที่เลี้ยงขาตีบหรืออุดตันก็เป็นได้ ซึ่งหลอดเลือดที่มาจากหัวใจนั่นหมายถึง เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจอาจเกิดภาวะตีบตันได้เช่นกัน
ใหม่กว่า เก่ากว่า