“ใช้มือถือขณะเติมน้ำมัน ระวังระเบิด!?”


บนโซเชียลเน็ตเวิร์กมีการแชร์ข้อความเตือนว่า ห้ามเล่นมือถือขณะเติมน้ำมัน เพราะจะทำให้ไฟลุก ปั๊มน้ำมันระเบิด ซึ่งอุบัติเหตุไฟไหม้จากมือถือในปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊สเคยเกิดขึ้นจริงแล้ว

คลิปรายงานของสำนักข่าวไทย MCOT ได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีนี้ กับนายอัชนัย รัตนสิทธิ์ ผู้จัดการสวนวิศวกรรมและออกแบบ ปตท. และนายนรเศรษฐ จินดานิล ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุง สถานี ปตท. ได้ข้อมูลยืนยันว่า การห้ามใช้มือถือขณะเติมน้ำมัน หรือใช้ในบริเวณเติมน้ำมัน เป็นเรื่องจริง เนื่องจากในขณะที่เติมน้ำมันจะมีไอน้ำมันฟุ้งกระจายทั่วคอหัวจ่ายน้ำมัน โดยเฉพาะกลุ่มเบนซิน ถ้ามีประกายไฟ หรือมีออกซิเจนมีสัมผัส จะสามารถติดลุกเป็นไฟได้ ซึ่งมือถือสามารถทำให้เกิดประกายไฟได้ ถ้าตัวเครื่องไม่สมบูรณ์ ซึ่งเมื่อสัมผัสกับไอน้ำมันจะทำให้เกิดการระเบิด

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าว รายงานข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะที่เติมน้ำมัน น้ำมันจะไหลเข้าสู่ตัวรถ 30 ลิตร/นาที และไอน้ำมันที่มองไม่เห็นจะพุ่งออกมาจากถังน้ำมันรถในปริมาตรเท่ากัน โดยจะฟุ้งจากหัวจ่ายในรัศมี 1.5 เมตร และแม้กฎหมายจะกำหนดให้ปั๊มน้ำมันในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่คนหนาแน่นติดตั้งระบบดูดคืนไอน้ำมันที่มือจ่าย ซึ่งสามารถช่วยลดการฟุ้งกระจายได้มาก แต่ก็ยังเป็นพื้นที่อันตราย เพราะบริเวณตู้จ่ายอาจมีไอน้ำมันฟุ้งกระจายในรัศมีครึ่งเมตรรอบตู้จ่าย และสูงขึ้นจากพื้นครึ่งเมตร ฟุ้งกระจายในระยะ 6 เมตร จึงไม่ควรใช้มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า และควรลงจากรถขณะเติมน้ำมันเพื่อลดไฟฟ้าสถิตจากตัวที่อาจทำให้เกิดประกายไฟด้วย

"การใช้มือถือขณะเติมน้ำมัน มีโอกาสทำให้เกิดไฟไหม้ได้ตามทฤษฎี เนื่องจากขณะเติมน้ำมันจะมีไอน้ำมันฟุ้งกระจาย และหากมือถือไม่สมบูรณ์ อาจทำให้เกิดประกายไฟ เป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ได้"

ข้อมูลจาก: checkgornshare
ใหม่กว่า เก่ากว่า