“น้ำตาลไม่มีวันเสีย?”


ถ้าเก็บน้ำตาลในที่แห้ง จะเก็บได้นานไม่เน่าไม่เสีย

น้ำตาลมีค่าความชื้นอยู่น้อยมาก คือประมาณ 0.02 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ซึ่งทำให้จุลินทรีย์ตกอยู่ในสภาวะขาดน้ำ (dehydration) ตรงนี้มีคำอธิบายว่า โมเลกุลของน้ำจะแพร่กระจายออกจากจุลินทรีย์ในอัตราเร็วสูงกว่าที่จะซึมเข้า ดังนั้นในที่สุดจุลินทรีย์ก็จะตายลง เพราะขาดน้ำในร่างกาย นอกจากนี้ระดับค่าความชื้นที่ต่ำมากของน้ำตาลยังเป็นอุปสรรคต่อความเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่ก่อให้เกิดการเน่าเสีย

อย่างไรก็ตาม ถ้าละลายน้ำตาลในน้ำ ยิ่งสารละลายน้ำตาลเจือจางมากเท่าใด โอกาสที่ราและยีสต์จะเกิดก็มากขึ้นเท่านั้น การเก็บน้ำตาลไว้ในภาชนะที่กันอากาศเข้า จะช่วยชะลอการดูดความชื้น แม้ในสภาวะอากาศชื้น ถ้ารักษาระดับค่าความชื้นที่ 0.02 เปอร์เซนต์ไว้ได้ น้ำตาล จะคงสภาพดี ไม่มีวันหมดอายุเลย

"น้ำตาลมีค่าความชื้นน้อยมาก คือประมาณ 0.02 เปอร์เซ็นต์ ทำให้จุลินทรีย์ตกอยู่ในสภาวะขาดน้ำ (dehydration) และเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่ทำให้เกิดการเน่าเสีย ทั้งนี้ต้องเก็บน้ำตาลในที่แห้งเท่านั้น"

ข้อมูลจาก: checkgornshare
ใหม่กว่า เก่ากว่า