“ขับรถช้าๆ จะประหยัดน้ำมันมากกว่า?”ขับรถช้าจะประหยัดน้ำมันมากกว่าขับรถเร็ว

กรมการขนส่งทางบกได้นำเสนอวิธีการขับรถให้ประหยัดน้ำมันว่า ไม่ควรขับรถเร็ว การขับรถเร็วในการใช้รถทางไกล จะทำให้เปลืองน้ำมันมากขึ้นทั้งๆ ที่ไม่มีความจำเป็น ในกรณีที่ขับรถที่มีความเร็ว 80 กม./ชม. จะสามารถประหยัดน้ำมันได้ถึง 10-15 เปอร์เซ็นต์ และควรขับความเร็วสม่ำเสมอด้วย

"ขับรถช้าๆ คำว่า 'ช้า' นี้หมายถึงต้องขับที่ความเร็ว 80 กม./ชม. แบบคงที่ จะช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้ถึง 10-15%"

ข้อมูลจาก: checkgornshare
ใหม่กว่า เก่ากว่า