“ถ้าเห็นคนหาวแล้วจะหาวตาม?”


เวลาเห็นคนหาว เรามักจะหาวตาม เรื่องนี้ไม่ได้เกิดจากการมโนไปเอง แต่เกิดจากการต้องการแสดงอารมณ์ร่วมกับคนที่หาวนั่นเอง

มีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายว่าทำไมคนเราจึงหาว แต่ส่วนใหญ่เชื่อกันว่า การหาวเป็นปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายที่สั่งการโดยสมอง อาจเนื่องมาจากร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอในขณะนั้น จึงเกิดอาการหาวขึ้นเพื่อปรับตัว  นอกจากนี้ การหาวยังเป็นการเพิ่มระดับการตื่นตัว โดยเฉพาะเวลาที่มีความเครียดหรือความกดดัน ซึ่งทำให้อธิบายได้ว่า เหตุใดนักกีฬาที่กำลังจะลงแข่งขัน หรือนักเรียนที่กำลังจะเข้าห้องสอบจึงหาว   ส่วนสาเหตุที่คนเรามักหาวตามกัน รายงานวิจัยในอิตาลีพบว่าอาจเป็นผลมาจากการมีอารมณ์ร่วมในขณะใดขณะหนึ่ง เช่นเดียวกับการแสดงออกเป็นรอยยิ้มเมื่อมีความสุข หรือคิ้วขมวดเมื่อเกิดอาการสงสัย อย่างไรก็ตามแม้การหาวนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกโดยตรง แต่ก็เป็นการแสดงออกให้คนรอบข้างรับรู้ได้ว่าสถานการณ์ในขณะนั้นน่าง่วงนอน เหนื่อยหน่ายหรือน่าเบื่อเพียงใด

รายงานวิจัยชิ้นดังกล่าวยังพบว่าการหาวแบบติดต่อกันนั้นมักเกิดกับคนรอบข้างที่เป็นเพื่อนสนิทหรือสมาชิกในครอบครัวมากกว่าคนแปลกหน้า โดยจากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่ 109 คนจากทั่วโลก เป็นชาย 53 คน หญิง 59 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเรียกว่าคนเริ่มหาว อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่หาวตามหลัง

ผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารออนไลน์ PLoS ONE ฉบับวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2554 พบว่าราว 65% ของญาติพี่น้องและ 50% ของเพื่อนสนิทของคนที่เริ่มหาวก่อนนั้น ตอบสนองตามหลังคือหาวตามในอีกไม่ถึง 1 นาที ในขณะที่คนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักผู้ที่เริ่มหาวก่อนส่วนใหญ่จะหาวตามหลังในอีก 2-3 นาทีต่อมา

ผลการวิจัยดังกล่าวสรุปว่า ไม่เพียงแต่การหาวนั้นจะติดต่อไปยังญาติหรือเพื่อนสนิทง่ายกว่าคนแปลกหน้าเท่านั้น แต่การหาวยังเป็นผลมาจากอารมณ์หรือความรู้สึกร่วมในสถานการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งนักวิจัยเชื่อว่ากลุ่มเพื่อนหรือญาติพี่น้องมักจะมีอารมณ์ร่วมดังกล่าวมากกว่าคนแปลกหน้าเนื่องจากเป็นปัจจัยที่ช่วยรักษาความสัมพันธ์ของคนใกล้ตัว
"การหาวตามกันเป็นหนึ่งในพฤติกรรมของมนุษย์ที่เป็นผลมาจากอารมณ์หรือความรู้สึกร่วมในสถานการณ์เฉพาะหน้า โดยกลุ่มเพื่อนหรือญาติพี่น้องมักจะมีอารมณ์ร่วมดังกล่าวมากกว่าคนแปลกหน้าเนื่องจากเป็นปัจจัยที่ช่วยรักษาความสัมพันธ์ของคนใกล้ตัว"


ข้อมูลจาก: checkgornshare
ใหม่กว่า เก่ากว่า