“กินผลไม้แทนข้าว ไม่อ้วน แถมช่วยลดน้ำหนัก”จากข้อมูลของ ผศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ ที่เขียนในนิตยสารหมอชาวบ้าน เล่มที่ 366 ตุลาคม 2552 และบทความเขียนโดย ชัชวรรณ ปัญญาพยัตจาติ Team Content เว็บไซต์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โดยส่วนใหญ่พบว่าคนที่กินผลไม้แทนข้าวเพื่อลดน้ำหนัก ไม่สามารถทำให้น้ำหนักลดลงได้อย่างที่ต้องการ เพราะการกินผลไม้ปริมาณที่ค่อนข้างมากจะทำให้รู้สึกอิ่ม แต่ก็ทำให้ร่างกายได้รับน้ำตาลและพลังงานค่อนข้างมากตามไปด้วย

เนื่องจากผลไม้ทุกชนิดมีแป้งหรือน้ำตาลเป็นองค์ประกอบ เช่น น้ำตาล “ฟรุกโตส” ที่หากกินในปริมาณมากเกินไป ร่างกายจะได้รับพลังงานเกินความต้องการต่อวัน และจะสร้างไขมัน “ไตรกลีเซอไรด์” (ไขมันไม่ดี) เพิ่มสูงขึ้นด้วย หากอยากกินแต่ผลไม้เพื่อลดน้ำหนักจึงควรกินแต่พอดี ไม่มากเกินไป แนะนำให้กินครั้งละ 6-8 ชิ้น หรือคำ วันละ 2-3 ครั้ง
"การลดน้ำหนักด้วยการกินเฉพาะผลไม้แทนข้าวจะได้ผลเมื่อกินในปริมาณที่พอเหมาะ ประมาณ 6-8 คำหรือชิ้น เพราะการกินผลไม้ปริมาณมากจะทำให้รู้สึกอิ่ม อยู่ท้อง แต่ก็ทำให้ร่างกายได้รับน้ำตาลและพลังงานมากเกินไป"

แหล่งข้อมูล

ใหม่กว่า เก่ากว่า