((สิ่งดีๆที่ควรดูไว้)) “ทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้เพื่ออนาคตลูกรักนะ”

น้ำตาจะไหล!! “ทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้เพื่ออนาคตลูกรักนะ” ชาตินี้มีกันแค่สองเรา พ่อจะทำงานหนักเพื่อเก็บเงินให้ลูกรักนะ
เป็นข้อความสั้นๆของพ่อที่คอยเก็บเงินทั้งชีวิตเพื่อลูกสาวสุดที่รัก ที่มีกันแค่สองคน..
เงินทั้งหมดนี้เพื่อลูกสาวไว้ใช้ในอนาคตเพียงคนเดียว

 


ใหม่กว่า เก่ากว่า