รู้แล้วต้องแชร์ "กลีบบัวแดง" ป้องกันภาวะความจำเสื่อม!!


ดร. จันทนา บุญรัตน์
 อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยถึงงานวิจัยยาตำรับกลีบบัวแดง ว่า จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า โรคอัลไซเมอร์ ซึ่งมีความชุก 3.4 เปอร์เซ็นต์ นั้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและญาติมาก สาเหตุการเกิดโรคไม่ทราบแน่ชัด แต่จากการศึกษาวิจัยในปัจจุบันก็พบว่า พยาธิสภาพอยู่ที่ยีนบนโครโมโซม คู่ที่ 21 ที่สร้าง amyloid ในสมอง อีกทั้งปัจจุบันก็ยังไม่มียาที่รักษาได้ผล ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงร่วมมือกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรทำการวิจัยยาตำรับกลีบบัวแดง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยเริ่มทำในสัตว์ทดลองก่อน จากการวิจัยเบื้องต้นพบว่า ตำรับสมุนไพรกลีบบัวแดงมีฤทธิ์สองกลไก คือ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ยับยั้งการเกาะกลุ่มกันของโปรตีนเบต้าอะมัยลอยด์ และมีผลป้องกันภาวะความจำเสื่อม ทั้งชนิดความจำระยะสั้นและความจำระยะยาวได้ ซึ่งน่าจะมีศักยภาพที่ดีในการใช้ป้องกันหรือรักษาโรคอัลไซเมอร์ โดย ณ ขณะนี้กำลังดำเนินการวางแผนร่วมกันที่จะวิจัยต่อยอด เพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก : technologychaoban
ใหม่กว่า เก่ากว่า